Regulamin CC-MACHINES

Firma CC-MACHINES prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienia przyjmowane są przez stronę cc-machines.com lub telefonicznie pod numerami telefonów +48 698 214 566, +48 500 775 225.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

„Ogólna klauzula informacyjna RODO”


 1. Strony transakcji
  1. Nabywcą dokonującym zakupów poprzez stronę internetową cc-machines.com jest pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna
  2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest firma:
   CC-MACHINES, NIP: 734 285 89 71 REGON: 360981980, adres siedziby: Łęka 151, 33-322 Korzenna
 2. Przedmioty transakcji
  1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie internetowej cc-machines.com w chwili składania zamówienia
  2. Wszystkie ceny, które są podane na naszej stronie cc-machines.com są wyszczególnione na wartość netto oraz wartość brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT 23%)
  3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe
  4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, wówczas informacja taka pojawia się przy danym produkcie
 3. Zamówienia
  1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie: cc-machines.com, pocztą, pocztą elektroniczną: info@cc-machines.com lub telefonicznie: +48 698 214 566, +48 500 775 225.
  2. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie, odpowiedź zwrotna w ciągu 48 godzin
  3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane
  4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu
  5. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez konsultanta Działu Obsługi Klienta dochodzi do zawarcia pomiędzy CC-MACHINES i Nabywcą umowy sprzedaży towaru
  6. Zamówienia przyjmujemy przez 7 dni w tygodniu
  7. W wypadku niezgodności dostarczonego zakupu z zamówieniem, firma CC-MACHINES wymienia produkt na własny koszt
 4. Formy płatności
  1. Gotówka, przy osobistym odbiorze towaru
  2. Pobranie kurierskie, przy dostawie zamówionego towaru
  3. Przelew, zgodnie z podaną poniżej procedurą:
   • firma CC-MACHINES wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której Nabywca wykonuje przelew
   • z chwilą wpływu na konto CC-MACHINES płatności, towar zostaje wysłany w dniu zaksięgowania płatności lub następnym dniu roboczym wraz z fakturą VAT
 5. Dostawy i Transport
  1. Termin dostawy wynosi od 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika CC-MACHINES o proponowanym terminie dostawy produktu
  2. Towar wysyłany jest na terenie całej Polski firmą kurierską POCZTEX 24 od poniedziałku - do piątku
  3. Dokładny koszt dostawy dla każdego produktu podany jest w cenniku opłat transportowych znajdujących się na stronie zamówienia. W przypadku dostawy produktów powyżej 30 kg kurier dostarcza przesyłkę tylko do drzwi budynku (domu, bloku). Oznacza to, że kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru i może pozostawić go pod blokiem lub na życzenie Klienta zabrać do magazynu, jeśli odbiorca nie ma możliwości zorganizowania wniesienia przesyłki. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej usługi wniesienia, ale o jej realizacji decyduje firma kurierska
  4. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu
  5. Odbierając towar Nabywca jest proszony o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nabywca jest proszony o spisanie „Protokółu Szkody” w obecności pracownika firmy kurierskiej
  6. Maszyny typu MASTER 200 oraz MASTER 300 pakowane są w skrzynie transportowe o wymiarach (długość x głębokość x wysokość ) [cm] 150 x 27 x 58 [cm] tylko w przypadku zamówienia skrzyni jako dodatkowego elementu. W przypadku braku zamówienia na skrzynię transportową maszyny pakowane są w narożniki zabezpieczające i folię bąbelkową. Całość dodatkowo zabezpieczona jest folią typu Stretch
  7. Maszyny typu ECO CUT 300 pakowane są w narożniki zabezpieczające i folię bąbelkową. Całość dodatkowo zabezpieczona jest folią typu Stretch
 6. Reklamacje
  1. W razie awarii sprzętu prosimy o kontakt, reklamacje są realizowane zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej
  2. Reklamacje przyjmowane są z wypełnioną kartą reklamacyjną (druk reklamacji) dołączoną do reklamowanego urządzenia
  3. W razie reklamacji, zwrotu towaru lub wymiany proszę nie wysyłać paczek za pobraniem. UWAGA! Paczki pobraniowe nie są odbierane!
  4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni
  5. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@cc-machines.com, listownie lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 698 214 566, +48 500 775 225
  6. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Nabywca, będący konsumentem (czyli osobą fizyczną zawierającą umowę kupna w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), w przypadku umowy zawartej na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy dostarczyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, do siedziby Sprzedawcy. Sklep gwarantuje zwrot zapłaty w ciągu 7 dni roboczych, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu
  7. Koszt wysyłki zakupu do klienta oraz zwrot produktu ponosi klient
 7. Zwroty

  Czas na odstąpienie od umowy 14 dni

  Adres do zwrotów:
  CC-MACHINES Jarosław Gurgul
  Łęka 151 33-322 Korzenna
  Adres email: info@cc-machines.com
  Telefon: +48 698 214 566

  Informacje dodatkowe:

  1. Czas na zwrócenie towaru bez podawania przyczyny to 14 dni
  2. Warunkiem uznania zwrotu jest nienaruszony, nieużywany sprzęt oraz dowód zakupu, wysłane w oryginalnym opakowaniu
  3. Koszty zwrotu ponosi kupujący
 8. Paragony, faktury VAT
  1. Do każdego zakupionego poprzez stronę internetową cc-machines.com produktu standardowo jest dołączana faktura VAT lub PARAGON. Zgodnie z nowymi przepisami jeśli klient nie poda numeru NIP do paragonu - nie będzie możliwości wystawienia do tego paragonu faktury VAT. W momencie składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawiania faktury VAT. Nabywca może dokonać zmiany danych na fakturze po jej wystawieniu przesyłając dokument Noty Korygującej
 9. Postanowienia końcowe
  1. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych podanych w celu realizacji zamówienia
  2. Klient dokonujący zakupu poprzez stronę cc-machines.com akceptuje warunki regulaminu