Ogólna klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma CC-MACHINES, NIP: 734 285 89 71, REGON: 360981980, adres siedziby: Łęka 151, 33-322 Korzenna
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych:

  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu:
  adres email: info@cc-machines.com
  nr telefonu: +48 698 214 566
 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1. W celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. W celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Prawo do sprzeciwu

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 5. Okres przechowywania danych

  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz wymagany przepisami prawa podatkowego, czyli przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zawarliśmy umowę
 6. Odbiorcy danych

  Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy przewozowe
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z nami umowy.